Ad fraud softvér

Neplaťte už viac za:

 • kliknutia, ktoré nevedú ku konverzií (clickboti, botnety)
 • reklamy, ktoré reálne nevidí žiadny potenciálny klient
 • neefektívne provízie affiliate sietí (Adware)

Investujte rozumne pomocou Ad fraud softvéru

Ad fraud softvér bol vyvinutý s cieľom pomôcť vám efektívne optimalizovať nereálne, tkzv. “fraud”, zdroje reklamy, šetriť váš marketingový rozpočet a zvýšiť zisk vašich kampaní sústredením sa len na adekvátne – reálne zdroje.

Pre používanie Ad fraud softvéru je potrebné vykonať jeho technickú integráciu s vaším webom a následne ste pripravení optimalizovať zdroje vašej online reklamy.

ad fraud-picture-hand
 • Implementácia pixelu

  Stačí implementovať jednoduchý JavaScript tracking pixel na váš web a Ad fraud softvér je pripravený na používanie.

 • Analýza dát

  Následne zbierate dáta z vašich kampaní a softvér analyzuje, ktoré zdroje sú diagnostikované ako nereálne – “fraud”.

 • Optimalizácia zdrojov

  Na základe analýzy Ad fraud softvéru vypínate zdroje nereálnej- “fraud” reklamy, čím šetríte váš marketingový rozpočet.