Príležitosť pre dlhosiahle kľúčové slová v sieti Google

Autor: CHECKusMediaGroup 25 októbra, 2016

Google spustil veľké množstvo zmien so značnými dopadmi pre pay-per-click (PPC) marketing. Len v tomto roku sa rozšírili textové reklamy (text ads), third-party reviews (posúdenie tretích strán) v miestnom balíčku a obmedzenia pre nové údaje kľúčových slov (keywords).

Rozhodnutie Google ohľadom obmedzenia údajov kľúčových slov v jeho nástroji plánovača kľúčových slov od presných čísel po rozsahy vytvorili veľký šum v PPC komunite. Marketéri sa rozčulovali, že Google ide zmeniť ich vlastné údaje, ale je to vážne tak zásadné? Skôr si myslíme, že je to užitočná vec. Veríme, že to zjednoduší analýzu našich údajov a donúti nás sa začať venovať podstatným veciam…obchodným KPIčkám.

Problém ohľadom prieskumu kľúčových slov bol, ešte pred rozhodnutím Google obmedziť údaje kľúčových slov,  že kedykoľvek ľudia hovorili o prieskume kľúčových slov, primárne sa starali o objem, potom obtiažnosť a až nakoniec (ak vôbec) o efektivitu ohľadom konverzie ich potenciálnych zákazníkov.

Obmedzenie prístupu k presným údajom môže byť najlepšou vecou, ktorá sa udiala v rámci prieskumu kľúčových slov. Obsesia ohľadom ponúkania len dlhosiahlych kľúčových slov s najväčším objemom je u konca. Dnes si povieme o tom, ako môžeme identifikovať a zacieliť dlhosiahle kľúčové slová, ktoré (skutočne) konvertujú.

Identifikácia dlhosiahlych kľúčových slov  

Identifikácia dlhosiahlych kľúčových slov, ktoré najpravdepodobnejšie konvertujú, nie je podstatná len pre PPC reklamu, ale aj obsah. Nanešťastie, ako sme už spomínali, tieto pojmy sa často splietajú a chápu zle ako menejcenné, pretože poskytujú menej nájdení. Avšak ich hodnota konverzie je nedoceniteľná!

Voľba najlepších dlhosiahlych kľúčových slov

Prešli sme si, ako identifikovať vaše najlepšie dlhosiahle kľúčové slová, ale ako im dať prioritu? Kľúčovým tu je nájsť zdravú rovnováhu medzi dopadom konverzie, dopadom značky a objemom hľadaní. Aby sme Vám pomohli, vytvorili sme nástroj, ktorý Vám to umožní.

Našťastie sa nemusíte spoliehať len na „guesstimations“ (nástrelové zadania) v tomto ohľade, ani nemusíte únavne pripájať hodnotné termíny systémom _ „divoká karta“ (aj keď sa to odporúča). Namiesto toho môžete spustiť modifikované kampane cez širšiu zhodu v súvislosti s Vašimi najlepšími kľúčovými slovami. Použitie modifikátorov širšej zhody vo Vašich kampaniach umožňuje rýchle pozbieranie údajov a lepšie pochopenie dopadu/ROI každého kľúčového slova.

Napríklad, keď ste vytvorili skupinu kampane na základe samostného kľúčového slova pri „PPC agende,” môžete si otestovať, ktorý typ zhody konvertuje najlepšie:

 • [ppc agenda]
 • “ppc agenda ”
 • +ppc + agenda

Toto bude zdrojom pre Vašu správu ohľadom použitých termínov a identifikácie kľúčových slov. Potom ak budete schopný určiť ROI výsledkov takýchto termínov, tak môžete až následne vytvoriť špeciálne skupiny pre kampaň na základe Vašich najlepších kľúčových slov.

Tieto skupiny by mali mať vlastné, špeciálne texty, rozšírenia a landing pages. To zvýši skóre kvality, zníži CPC a zlepší celkovú návratnosť.  

Optimalizáciou ku konverziám

Konverzie sú tým najpodstatnejším článkom reklamných kampaní. Základnou otázkou je:

„Koľko zarobíme pri investovaní toľkých peňazí a takého času?”.

Kľúčové je teda nezaoberať sa ani toľko odpoveďou na túto otázku a miesto toho sa zamerať na aspekty, ktoré sú hnacími pre aktuálne konverzie. Nazývame to skôr „optimalizácia pre vstupy“ miesto optimalizácie výstupov. Výstup nevieme kontrolovať, avšak vstupy máme pod našou úplnou kontrolou.

Ponúkame Vám tu prehľad vstupov, ktoré je vhodné optimalizovať v rámci PPC, s možným dopadom na konverzie:

Upravte ponuku

 • Optimalizuje štvrtý bod v Adwords
 • Zistili sme, že pokles CTR Vás len sotva tak zasiahne ako to, aký mý pokles CPC pozitívny vplyv na celkovú návratnosť. Je to krásne vyrovnané, preto to poriadne sledujte.
 • Fungovalo nám to v rámci viacerých účtov a viacerých odvetví.

Skupiny s jedným kľúčovým slovom

 • Už vyššie sme si niečo povedali o skupinách s jedným kľúčovým slovom, ale toto nám umožňuje značnú kontrolu toho, aké reklamy sa objavia v súvislosti s akým kľúčovým slovom, takže každý výraz je optimalizovaný.
 • Skupiny s jedným kľúčovým slovom umožňujú landing pages každej skupiny, aby sa optimalizovali v záujme zosúladenia sa so zmyslom daného kľúčového slova.
 • I keď sa tento prístup môže zdať nepraktický a zaberajúci čas, veľmi odporúčame aspoň odskúšanie Vašich najvýznamnejších kľúčových slov.

Upravte landing page

 • Optimalizácia dlhosiahlych kľúčových slov je úplne bezpredmetná, ak je landing page, ktorú ste nám zaslali:
  •  So zlým textom
  •  Neladí so zámerom hľadajúceho
  •  sa pomaly načíta
  •  Má viac než jeden externý odkaz
  •  Nie je špecifickou pre danú kampaň
  •  Disponuje obrázkami, ktoré nevypovedajú o obsahu textu
  •  má vyššiu cenu, než je očakávaná
  •  nemá žiadne recenzie, prípadové štúdie alebo odporúčania
  •  obsahuje slová ako: “Získajte/Kliknite pre/Zadajte údaje pre Demo”
 • Aby sme sa tomu vyhli, vždy sa snažíme:
  •  spísať určený text
  •  navrhnúť grafiku alebo urobiť špeciálne fotky
  •  vyhnúť sa textovým blokom  s viac než štyrmi riadkami

Optimalizácia za CTR

 • Poučte používateľov, aby ušetrili peniaze v dôsledku zlých klikov a zvýšili konverzie
 • Vyzdvihnite vašu cenovú politiku
 • Získajte čo najviac recenzií
 • používajte videá
 • používajte demo videá ako CTA pre software

Používajte video

 • Ak máte video, najlepšie je ho otestovať, či pracuje alebo nie prostredníctvom vytvorenia voliteľného prvku vo Vašom Google Analytics pre kohokoľvek, kto sledoval video.
 • Je to jednoduché s pomocou marketingových video nástrojov, akými sú Wistia alebo Vimeo. Wistia automaticky vytvára udalosť ak ľudia sledujú video. Následne sa porovnáva miera konverzie ľudí, čo sledujú Vaše video a tých, čo nie.
 • Zistili sme dokonca až 200% nárast v konverziách, keď ľudia sledovali video. Takže ako vylepšiť vstupy? Vylepšite obsah s pomocou videa.

Záver

Hlavným účelom celého tohto článku je, aby ste zmenili svoj postoj a výhľad v záujme zlepšenia prístupu. Od SEO k PPC, ak vnímate objem hľadaní za najpodstatný, budete stále optimalizovať zlým smerom. Ak sa spoliehate výhradne na Vaše nástroje kľúčových slov miesto časovo náročnej analýzy SERP (search engine results page – stránka výsledkov vyhľadávača), budete sa oberať o Vaše dlhosiahle príležitosti. Identifikujte Vaše kľúčové slová prostredníctvom _ „divokej karty,” zvolte si Vaše kľúčové slová na základe konverzie, brandu a objemu a nakoniec optimalizujte s úzko vymedzenými kampaňami a výnimočnými textami a kreatívami.

Kategória:
  Užitočné rady
článok bol zdieľaný 0 krát
 000