Pop-under reklama

Nakoľko pop-up reklama zažíva svoj rozmach, mnoho online návštevníkov sa ju naučilo v krátkej dobe odignorovať a zatvoriť práve z toho dôvodu, že svojim správaním agresívne prekrýva obsah, ktorý majú v záujme pozerať.

Pop-under reklama je podobná pop-up reklame, avšak rozdiel je v tom, že sa zobrazí skrytá v novom okne webového prehliadača a nepreruší návštevníka webu pri jeho aktuálnej činnosti. Návštevník webu má teda čas si pokojne prečítať obsah a následne prejsť na vašu reklamu a na základe jej obsahu sa rozhodnúť o svojom ďalšom kroku.

pop-pic

Benefity pop-under reklamy

V čom spočívajú hlavné výhody pop-under reklamy

Kvalitné Leady

Uvedomujeme si, že kvalita leadov je jeden z najdôležitejších aspektov v posúvaní vášho biznisu

Inštalácie aplikácie

Objavte novú a cenovo dostupnú metódu na potlačenie inštalácií vašej mobilnej aplikácie

Povedomie o značke

Budovanie povedomia o vašej značke je výbornou stratégiou k dosiahnutiu zvýšenia preaja

Noví odberatielia

Viac odberatelov vám pomôže dosiahnuť vyšší zisk a rýchlejší návrat vašej biznis investície