Google Adwords kampane

Ponúknite vašim klientom to, čo hľadajú!

Prečo práve Google Adwords?

95% of our customers noted an instant increased traffic on their websites through Google Adwords campaign. We are here to help you to grow your website traffic and therefore the number of your customers. What is more, our campaign will direct people right into your offer, which will increase the possibility of getting new customers.

Výhody Google Adwords:

  • Najefektívnejšia metóda ako zvýšiť návštevnosť webu
  • Výkonnostný marketing zameraný na registrácie/predaj
  • Férový PPC (pay per click) systém s viditeľnými výsledkami
  • Jedna z najpopulárnejších reklamných sietí na svete

Manažment kampaní

PPC kampane v sieti Google Adwords s cieľom zvýšiť vašu návštevnosť a predaj.

Keyword analýza

Definovanie najrelevantnejších kľúčových slov, pre ktoré sa bude zobrazovať vaša reklama.

Návratnosť investície

Neustálou analýzou dát a optimalizáciou sa snažíme maximalizovať váš zisk.

Retargeting

Zacieľte efektívne návštevníkov, ktorí nekonvertovali pri kampani na prvýkrát.